Vánoční dárek pro účastníky i organizátory školních lyžařských a snowboardových kurzů

Po měsících připomínek a pozměňujících návrhů, které jsme my – organizátoři školních lyžařských kurzů směřovali na MŠMT ČR, se konečně udála potřebná legislativní změna. Děkujeme. Co je tedy nového a pro kurzy tak zásadního?

     Vstup do skiareálů při školních lyžařských kurzech mají povolen nejen očkovaní žáci, žáci v ochranné lhůtě, ale nově i ostatní žáci, kteří se v den zahájení kurzu prokáží platným negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin. Pro potřeby školních lyžařských kurzů bude mít tento PCR test prodlouženou platnost na 7 dnů = celý školní kurz. Vyřeší tedy připomínkované problémy s případným dalším PCR testováním žáků v průběhu kurzu.

     V této zimní sezóně Gymnázium Kojetín pro velký zájem ze strany žáků i jejich rodičů připravuje 3 lyžařské a snowboardové kurzy.

     Největší z nich se bude konat 3. – 7. 1. 2022 na Horní Bečvě v Moravskoslezských Beskydech. Je určen pro žáky letošní sexty a 2. ročníku, nově i pro žáky septimy a 3. ročníku GKJ, kterým musel být loňský LSK zrušen z důvodu protiepidemických nařízení MŠMT ČR a MZ ČR.  Na kurz je v současné chvíli přihlášeno 74 žáků. Jedná se tedy o nejmasovější lyžařský a snowboardový kurz v dějinách Gymnázia Kojetín. Spolu se žáky na kurz pojede 7 lyžařských a snowboardových instruktorů. Tak si držme palce, ať se na něm vše vydaří tak, jak má. Účastníkům kurzu připomínám platby na účet GKJ a vyplnění všech potřebných prohlášení.  Podrobné instrukce ke kurzu naleznete na webových stránkách školy. S případnými dotazy se obracejte na organizátora kurzu Mgr. Jiřího Štefka.

     V pořadí druhý lyžařský a snowboardový kurz Gymnázia Kojetín se bude konat 10.-14.1.2022 na Hrubé Vodě v Nízkém Jeseníku. Pojede na něj 23 žáků tercie a 3 instruktoři. Podrobné instrukce ke kurzu naleznete na webových stránkách školy. Organizátorkou kurzu je Mgr. Marie Braunerová.

     Zimní sezónu ukončíme lyžařským a snowboardovým kurzem Gymnázia Kojetín v Kunčicích u Starého Města v masivu Kralického Sněžníku v termínu 21.-25.2.2022. Kurzu se bude účastnit 27 žáků sekundy a 3 instruktoři. Podrobné instrukce ke kurzu opět naleznete na webových stránkách školy. Organizátorkou kurzu je Mgr. Marie Braunerová.

     Slušelo by se poděkovat všem, bez kterých by se lyžařské kurzy GKJ nemohly konat. Ze strany školy především organizátorce kurzů Mgr. Marii Braunerové, ředitelce Gymnázia Kojetín Mgr. Květoslavě Švédové, zástupkyni ředitelky Mgr. Janě Krejčířové, lyžařským a snowboardovým instruktorům účastnícím se letošních kurzů GKJ Mgr. Pavle Černé, Mgr. Daně Dýmalové, Mgr. Lukáši Petrskovskému, Ing. Evě Zmeškalové, dále pak ekonomce Gymnázia Kojetín Marcele Fíkové, administrativním pracovnicím Janě Voždové a Tereze Voždové. Kurzy by se nemohly konat ani bez spolupráce s externími instruktory, dopravci a celou řadou ubytovatelů. Těm všem patří veliké díky.

                                                                                               Jiří Štefek

Níže přikládám výňatek z „Důležitých informací k nouzovému stavu i protiepidemických opatření – aktuálně platných“  a  zveřejněný  23. 12.2021 ve 23:50 hod. pod odkazem níže:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

„10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. a) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz lyžařských vleků a lanových drah,

  • a) zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid 19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodě 15 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat s tím, že
  • i) splnění podmínek podle bodu 15 se nevyžaduje v případě přepravy osob lanovou dráhou v rámci závazku ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a v případě přepravy příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému a horské služby,
  • ii) v případě žáka mladšího 18 let, účastnícího se lyžařského výchovně výcvikového kurzu organizovaného základní školou nebo střední školou (dále jen „kurz“), se za splnění podmínek podle bodu 15 považuje také, jedná-li se o kurz, který trvá
    • a. méně než 8 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
    • b. déle než 7 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a dále každý pátý až sedmý den trvání kurzu žák absolvoval RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;“
Lyžař
Lanovka