ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A EVIDENCE NA ÚŘAD PRÁCE PO UKONČENÍ STUDIA

Ukončili jste studium na střední škole? Nezapomeňte na úhradu zdravotního pojištění.

Pro většinu studentů představují letní prázdniny příjemnou pauzu mezi jednotlivými stupni vzdělání. Čerstvé absolventy škol však čekají i první povinnosti vůči úřadům. 

Pojištění v době studia

Zdravotní a sociální pojištění platí ze svých příjmů ekonomicky aktivní lidé. Studenti patří do skupiny obyvatel, za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Student (do 26 let) je podle zákona považován za nezaopatřené dítě, pokud se soustavně připravuje na své budoucí povolání = statut studenta.  V případě úspěšného ukončení studia má statut studenta do 31. 8. daného roku. Student, který neúspěšně vykoná učňovskou nebo maturitní zkoušku, má statut studenta do 30. 6., ale nárok na přídavky a zdravotní pojištění má do 31. 8.

Po úspěšném ukončení učňovské nebo maturitní zkoušky se student nemusí hlásit na ÚP, ale může. (Nemusí se hlásit z důvodu probíhající platby zdravotního pojištění – do 31. 8.)  Po neúspěšném ukončení zkoušky se student může hlásit do evidence od 1.7. (Nejlépe lze zjistit dotazem na zdravotní pojišťovnu – do kdy hradí studentovi zdravotní pojištění, situace se každým rokem mění).

Pokračování ve studiu

Mezi ukončením střední školy a nástupem na další typ školy uplynou zpravidla minimálně tři měsíce. Za dobu od ukončení studia na střední škole do dne zápisu na vysokou školu student neplatí zdravotní ani sociální pojištění. Z pohledu zdravotního pojištění platí statut studenta.  Z pohledu důchodového pojištění je uvedené mezidobí považováno za náhradní dobu pojištění. Student si však musí u své pojišťovny pohlídat, zdali ho bývalá střední škola ze studia automaticky neodhlásila. Pokud ano, je povinen svojí zdravotní pojišťovně dodat nové potvrzení o studiu z vysoké/vyšší odborné či jiné školy. K tomu se student dostane zpravidla až v průběhu září nebo října. Doložení statutu studenta na pojišťovně lze i zpětně.

Statut studenta znamená, že získáváte veškeré sociální výhody řádného studia:

  • zdravotní a sociální pojištění placené státem
  • zachování rodinných přídavků, daňových úlev a sociálních dávek
  • všechny obvyklé studentské slevy (slevy v dopravě, kultuře, ISIC aj.)