Adaptační kurz primy na Tesáku

Hned první školní den žáci primy našeho gymnázia společně poprvé nastoupili do autobusu a odjeli na adaptační kurz, který se tradičně konal na Tesáku v Hostýnských vrších.

Poté co jsme si vybalili věci v penzionu Pod Kyčerou, nám začal bohatý program připravený skvělými instruktorkami Janou a Evou z DDM Kojetín. Začali jsme hrami seznamovacími, kdy se žáci snažili zapamatovat si jména spolužáků, a až všichni věděli, kdo je kdo, přistoupili jsme k soutěžení a hraní v krásných lesích a na loukách okolo Tesáku. Velmi oblíbenou aktivitou byl Hořící míč, zjednodušená hra softballu, pro kterou byla vybraná cvičná louka sjezdovky s krásným výhledem na rozhlednu Maruška na Trojáku. Další oblíbená hra, která proběhla na stejném místě, byla Laser. V lese si pak žáci vyzkoušeli například Bandity anebo i lesní floorball.

Třída zkusila nejen své fyzické možnosti, ale měla možnost se poznat i při mentálně náročnějších aktivitách, u kterých musela uplatnit i své logické myšlení a další kognitivní schopnosti. 

Ke konci kurzu měli žáci možnost zeptat se své třídní učitelky na cokoliv, co se týká jejich budoucího studia, ale byly zodpovězeny i některé dotazy osobnějšího charakteru 🙂 .

Na závěr je nutné zmínit, že kurz byl zásluhou našich nejmladších žáků bezproblémový a že naprostá většina z nich si jej užila a našla nové kamarády.

Tímto všem žákům primy přejeme příjemné prožití následujících osmi let v naší škole a věříme, že je bude provázet mnoho studijních i osobních úspěchů.