Deset důvodů, proč jít studovat na gymnázium do Kojetína

1.  Záruka kvality daná dlouhodobě vysokou  úspěšností absolventů gymnázia v přijímacím řízení na vysoké školy s širokým záběrem zvolených oborů od lékařství přes ekonomické, přírodovědné či technické disciplíny po cizí jazyky, práva, humanitní a sociální obory. 

2.  Přátelská, tvůrčí a rodinná atmosféra, která se vyznačuje péčí o spokojenost a rozvoj každého žáka a která je bezesporu přínosem, což potvrzují výborné výsledky našich žáků u maturitních zkoušek.

3.  Důsledná a systematická práce s nadanými žáky, jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc, individuální přístup a respektování dispozic žáků s výukovými a výchovnými problémy. Dobře fungující výchovné poradenství a široká škála programů zaměřených na prevenci rizikového chování. Konzultační hodiny pro žáky jsou samozřejmostí.

4.  Výuka jazyků AJ, NJ a RJ na vysoké úrovni. Příprava na státní jazykové zkoušky, certifikáty, mezinárodní jazykové zkoušky.

5.  Plná podpora žáků reprezentujících školu v olympiádách, ve školních i mimoškolních projektech, v soutěžích jednotlivců i týmů nejrůznějšího zaměření a ve středoškolské odborné činnosti.

6.  Pěkné prostředí, materiální a technické vybavení na velmi dobré úrovni. Vlastní sportovní areál. Možnost využití multifunkční sportovní haly v blízkosti školy.

7.  Adaptační pobyty, domácí i zahraniční poznávací exkurzemezinárodní spolupráce s partnerskými školami, lyžařské, snowboardové, sportovní, cyklistické a turistické výcvikové kurzy, taneční kurzy, besedy s významnými osobnostmi, interaktivní lekce, návštěvy výstav, odborných pracovišť, muzeí, divadelních představení, jednání soudu… 

8.  Debatování ve středoškolské Debatní lizeZapojení žáků do projektů:  Světová škola, Zelená škola; projekt MF DNES Studenti čtou a píší noviny; projekt Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků; projekt Záložka do knihy spojuje školy apod.

9.  Možnost každého žáka realizovat se při práci v žákovském parlamentu, připravovat tradiční i netradiční akce, spoluvytvářet školní časopis, podílet se na charitativní činnosti.

10. Uplatnění svých schopností při organizaci plesů, akademií, výstav, dnů otevřených dveří a při reprezentaci školy na kulturních a společenských akcích.