Exkurze do Kroměříže

Dne 30.9.2021 jsme se jako třída V6 sešli s paní učitelkou Mlčochovou a paní učitelkou Nopovou před bránou do areálu zámku v Kroměříži, kde jsme se chystali navštívit zámeckou knihovnu.

Nebyla by to však paní učitelka Mlčochová, kdyby si pro nás nepřipravila nějaký ten úkol. Ve dvojicích jsme si měli připravit krátké povídání o vybrané památce města a povědět ho spolužákům jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Hned na začátku jsme se tedy dozvěděli o historii založení města Kroměříž a o historii zámku. Poté už naše kroky směřovaly za panem Cyrilem Měsícem, kurátorem a správcem zámecké knihovny, který nás vřele přivítal a pozval dál. Pověděl nám, že se knihovna skládá ze čtyř dalších, jako je Stará, Nová, Trezorová a Lesní knihovna, ve kterých je přibližně 90 000 knih, zabývajících se teologií a různými vědními obory. Výklad pana Měsíce, jenž zahrnoval nespočet zajímavých informací, se nám moc líbil, a tak jsme mu za něj i za jeho čas poděkovali potleskem a drobným dárkem.

Následně naše cesta pokračovala po zbývajících památkách, o kterých si něco málo poslechli i obyčejní kolemjdoucí. Poslední zastávkou byla rotunda a kolonáda v Květné zahradě, kde jsme se nakonec i rozloučili a s hlavami plnými nových informací se vydali směrem domů.

Výlet se nám moc líbil a paním učitelkám za něj děkujeme!

Dita Komínková, Hana Novotná, sexta