Exkurze do třídírny odpadů ve Frýdku-Místku

Vybraní studenti vyššího gymnázia a kvarty se v pondělí 18. října zúčastnili exkurze do třídírny odpadů ve Frýdku-Místku. Po příjezdu na místo jsme se rozdělili na dvě skupiny, kdy jedna začala svoji návštěvu ve středisku separace a ta druhá navštívila jako první tamní skládku.

Ve středisku separace jsme se seznámili s celkovou procedurou třídění odpadu a následným lisováním do rovnoměrných krychlí složených ze stejného materiálu, které jsou později převezeny k finální recyklaci.

V druhé části prohlídky jsme zavítali na několik kilometrů vzdálenou opravdovou skládku, kterou jsme si s paní průvodkyní celou prošli a seznámili se s prací tamních zaměstnanců. Celkově skládka slouží pro odpad z Frýdku-Místku a dalších třiceti obcí, což je zhruba 150 tisíc obyvatel. Největším problémem pro popeláře je počasí, ale také neohleduplnost řidičů, kteří jim kvůli špatnému parkování často komplikují práci. Samotná skládka je až 25 metrů vysoká a skládá se z jílového podloží, několika vrstev speciálních fólií z nepropustných materiálů, kdy se to celé zasype kamením, tak aby odpad nepronikl do půdy a nezničil životní prostředí. Při navážení odpadků se musí hlídat sklon skládky, aby se zamezilo samovolnému poletování drobného smetí. Důležité také je správné navážení odpadu, protože systematické navážení může prodloužit kapacitu skládky. Očekává se, že skládka bude lidem sloužit ještě 25 let, než dojde k jejímu zaplnění.  Na závěr jsme zavítali do školícího  střediska, kde jsme shlédli krátký dokument o celkovém zpracování odpadu a důležitosti recyklace.

Po konci této naučné části jsme zavítali do Štramberku, kde jsme dostali na půl hodiny rozchod a mohli si nakoupit různé drobnosti a zkusit tradiční Štramberské uši. Ve 14:30 jsme se vydali na zpáteční cestu a okolo šestnácté hodiny dorazili do Kojetína, kde exkurze skončila.

Zalabák Kamil, septima