Generální rekonstrukce sportovního areálu

Kdo v minulých měsících procházel kolem kojetínské sportovní haly, nemohl si nevšimnout stavebních prací v přilehlém sportovním areálu Gymnázia Kojetín. Probíhala zde rekonstrukce ploch, na kterých se po dešti nedalo sportovat, protože se zde dlouhodobě držela voda. Děkujeme všem zainteresovaným: Práce ve zmíněném objektu provedla firma Ptáček – pozemní stavby s.r.o., investorem stavby byl Olomoucký kraj a celkové náklady činily 14 587 000 Kč. Za zřizovatele na průběh oprav dohlížel Ing. Jiří Maděrka z odboru investic a technický dozor měl na starost Ing. Aleš Hanák. Rekonstrukce umožní nejen sportovní činnosti v rámci výuky kojetínských škol, ale pomůže i mimoškolnímu zájmovému a rekreačnímu sportu v našem městě. Budeme rádi, když celý objekt vydrží bez poškození co nejdéle, aby nemusely být investovány další prostředky na opravy.

Školní hřiště