O Gymnáziu Kojetín pro uchazeče a jejich rodiče

Gymnázium v Kojetíně je všeobecně vzdělávací školou, která svým žákům dlouhodobě poskytuje kvalitní vzdělání a úspěšně je připravuje ke studiu na vysoké škole.  

V současné době se na gymnáziu vyučují dva studijní obory ve dvanácti třídách: čtyřleté studium, určené absolventům devátých tříd, a osmileté studium, určené nadaným žákům z pátých tříd základních škol.

Kapacita školy umožňuje vyučujícím nadstandardní přístup jak k výjimečným talentům, tak i k žákům se studijními či osobními problémy. Individuální přístup školy k žákům je rodiči velmi kladně hodnocen a projevuje se vysokou úspěšností žáků u maturitních zkoušek a při přijímání absolventů ke studiu na vysokých školách.

Naše gymnázium má charakter spíše velké rodiny než neosobní instituce a menší počet žáků je naší předností.

NAŠE PRIORITY JSOU: 

BEZPEČNOST

Menší škola vytváří prostředí vzájemné důvěry. Jsme tu pro vás, každý problém má řešení J!

PŘÍRODNÍ VĚDY

V přírodovědných předmětech vidíme budoucnost. Spolupracujeme s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc využíváme možností zúčastňovat se jejich seminářů, pracovat v jejich laboratořích či pořádat besedy u nás na škole.

JAZYKY

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Nabízíme kvalitní výuku jazyků s pravidelnými výjezdy do zahraničí i možností získat certifikát FCE.

SPORT       

V pružném těle pružná mysl!!!U nás i díky předmětu volitelnému Všeobecná sportovní příprava!

PRÁVO A SPRAVEDLNOST

Víme, že mít právní povědomí je výhra! Spolupracujeme se Soudcovskou unií ČR, snažíme se o moderní výuku práva.

EKONOMIKA A FINANČNÍ GRAMOTNOST

Osvojíte si základy podnikání a můžete založit firmu. Pomůžeme vám zorientovat se v podnikatelské džungli i ve světě financí.

SVĚTOVOST

S námi se dostanete za hranice naší země i všední výuky. Pyšníme se titulem SVĚTOVÁ ŠKOLA díky úspěšným projektům věnovaným různým zemím, naposledy Ukrajině a Keni.

DOBROČINNOST

Máme srdce na dlani, pomáháme u nás i ve světě. Ve spolupráci s nadací Život dětem pořádáme srdíčkové dny, zprostředkováváme prodej vánočních hvězd pro onkologicky nemocné děti, v rámci projektu Adopce na dálku sponzorujeme děti z Guineje.