Překladatelská soutěž v ruském jazyce

Na začátku listopadu proběhl ve škole další ročník Překladatelské soutěže. Ta je už několik let organizována Filozofickou fakultou UP Olomouc. Letos se poprvé koná pod oficiální záštitou české Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Zájemci z řad ruštinářů překládali dva zajímavé texty. První byl z oblasti rodinného práva. Odborná stať K. M. Charitonovové z Kazaňské federální univerzity pojednávala o právu dítěte na výchovu v rodině. Druhé překladatelské zadání se týkalo uměleckého textu – byl to úryvek z fantasy románu románu ukrajinských autorů Mariny a Sergeje Djačenkových Údolí svědomí (Долина совести, 2001). Šlo o rozhovor dvou uchazečů o studium herectví během přijímacích zkoušek na vysokou školu.

Do fakultního kola, které proběhne v lednu, postoupí Michaela Hošťálková (kvinta) a Kateřina Novotná (sexta). Obě děvčata prokázala dobrou znalost ruštiny, ale v překladech také pěknou češtinu.

Více na: https://www.preklad-soutez.upol.cz/