Přírodopisná exkurze – Tovačovské rybníky

Ve středu 29. září 2021 se naše třída sekunda vydala na exkurzi do Tovačova. Hned ráno jsme vyjeli autobusem a v cílové stanici nás čekala paní z ORNIS Přerov, která nás celou exkurzi doprovázela. Vyšli jsme od zastávky autobusu a hned za prvním domkem jsme se ocitli v krásné aleji lemující cestu mezi rybníky. Paní průvodkyně nám ukazovala nejrůznější přírodniny a poskytovala zajímavé informace. Asi v polovině cesty jsme došli k posezení těsně u rybníka, kde jsme měli možnost pozorovat pomocí dalekohledů ptactvo vyskytující se na vodní hladině. Mimo kachny jsme zahlédli i volavku popelavou lovící potravu. Poté jsme se vydali stromořadím dále a učili se poznávat dřeviny – akát, břízu, platan, olši a dále i byliny zde rostoucí. Dorazili jsme za spolupracovníkem Martinem, který se zabývá mimo jiné i odchytem a kroužkováním ptactva. Ukázal nám veškerou manipulaci s odchyceným ptákem, jak se kroužkuje, vysvětlil, k čemu je to dobré. Nakonec jsme ještě dorazili k velkému Hradeckému rybníku, kde jsme pomocí dalekohledů zamířili ptáky brodivé, ale nejvíce naší pozornost zaujala po cestě jdoucí slípka zelenonohá.

Z. Medunová, A. Kopečná, A. Večerková

Studenti v přírodě
Studenti v přírodě
Studenti v přírodě