Projekt „V ohrožení“ představen v žákovské soutěži

Jak určitě víte, v loňském školním roce jsme se v projektu Světová škola a Aktivní občanství v globálních souvislostech věnovali tématu ohrožených živočichů. V srpnu tento projekt prezentoval Dan Palička a Michal Takač na učitelské konferenci a v říjnu bylo na Ditě Komínkové a Marianě Kocmanové, aby projekt odprezentovaly během žákovské soutěže v Pevnosti poznání v Olomouci. Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se zde sešli zástupci 11 škol zapojených do Aktivní občanství, aby sdíleli zkušenosti s vlastním projektem minulého školního roku. Jak tato soutěž dopadla? Vyhráli všichni! Každá škola odjela s diplomem a drobnými dárky. Naše gymnázium bylo oceněno za skvělou koordinaci aktivit a nasazení týmu žáků.

Také jsme se zapojili do zajímavé panelové diskuse na téma plýtvání potravinami. Povídali jsme si s Petrem Golou z projektu www.zezahratky.cz, Eliškou Víravovou nahrávající videa na youtube kanál Sestry v akci za záchranu života (https://www.youtube.com/results?search_query=sestry+v+akci+za+z%C3%A1chranu)  a Davidem Hájkem  z iniciativy www.zachranjidlo.cz. Pokud vás zajímá, jak neplýtvat,  snížit odpady a být zodpovědným spotřebitelem, určitě se podívejte na tyto odkazy. Ještě o těchto tématech určitě uslyšíte, protože se stala i tématem letošního projektu Světové školy a Aktivního občanství.