Projekt Comenius: Jeden rok v českém a polském regionu

Gymnázium Kojetín Sv. Čecha 683 získalo grant v hodnotě 20000EUR v rámci programu Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení. Program Comenius pomocí různých grantů podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a středních škol v Evropě a podporuje také spolupráci jejich zřizovatelů (obcí, krajů). Dále program podporuje aktivity umožňující žákům starším 15 let, studentům vysokých škol pedagogického zaměření a pracovníkům ve vzdělávání účastnit se studijních pobytů, stáží, či kurzů.

Naše gymnázium se zapojilo do projektu Partnerství škol, které umožňuje žákům, studentům i učitelům pracovat na společných tématech, zlepšovat si dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a komunikačních technologií).

V rámci projektu jsme navázali partnerství s polskou školou Jana Pavla II v Jamielniku. Díky grantu měli žáci tercie možnost komunikovat s polskými dětmi, spolupracovat s nimi na výrobě kalendáře a také navštívit nové kamarády v jejich škole, účastnit se společných aktivit a poznat život v jejich rodinách. Na oplátku naši žáci hostili polské děti. Celá spolupráce trvala dva roky.

Koláž fotek z projektu

Výměnný pobyt v Polsku

V rámci programu Comenius měli žáci tercie možnost účastnit se výměnného pobytu, který proběhl ve dnech 16. až 25. září 2013 v polském Jamielniku. Pro žáky byly připraveny netradiční aktivity, soutěže, interaktivní výuka a spousta krásných výletů, které jim přiblížily polskou kulturu, tradice a každodenní život lidí v tamním regionu.

Po příjezdu do Jamielniku na nás čekalo velmi milé přivítání od vedení školy, učitelů  a také rodičů polských dětí, u nichž naši žáci po celou dobu bydleli.

V úterý dopoledne si žáci prohlédli školu, pracovali ve skupinkách na interaktivním slovníčku a věnovali se výtvarné činnosti. Odpoledne navštívili Mszanowo a setkali se se zástupci města. Večer  strávili venku u táboráku s řádem Německých rytířů, kteří pro ně připravili spoustu zajímavých aktivit.

Ve středu se děti učily česko-polské písničky, prošly se po Jamielniku a odpoledne jely na výlet do Ilawy. Tam se koupaly v aquaparku a potom se plavily po jezeře na lodi.

Ve čtvrtek jsme jeli na celodenní výlet do Gdynie, Sopot a Gdaňsku.

Páteční den strávili žáci ve škole. Nejprve měli výuku česko-polské historie a literatury, potom předvedli své dovednosti v talentové soutěži a odpoledne vytvářeli suvenýry a věnovali se sportovím aktivitám. 

V sobotu jsme se vydali na další celodenní výlet. Navštívili jsme skanzen v Olsztynku, hrad, muzeum a planetárium v Olsztynu.

Neděli strávili žáci s hostitelskými rodinami. Většinou se společně vydali na výlet po okolí nebo se jeli podívat na dožínkové slavnosti, keré se konaly v Jamielniku.

V pondělí se žáci opět sešli ve škole. Učili se o česko-polských kulturních rozdílech a podobnostech českého a polského jazyka. V tělocvičně pak probíhala ukázka bojových umění a odpoledne se jelo na výlet do Kacze Bagno. Zde se žáci učili péct chleba, hrát na buben a chodit na chůdách.

V úterý dopoledne probíhala výuka česko-polských tradic a sportovní aktivity. Odpoledne jsme zhlédli cirkusová vystoupení a večer byl pro žáky připraven večírek na rozloučenou. Přijeli i rodiče a pohostili nás vynikajícími domácími koláči, zákusky a jinými dobrotami. Místní hasiči připravili táborový oheň. Tento předposlední den jsme ukončili opékáním klobásek.

Poslední den se s námi přišli žáci, učitelé i rodiče rozloučit. Předávaly se dárečky a certifikáty. Loučení bylo velmi dojemné a nebralo konce. Všichni si slibovali, že se snad zase brzy uvidí.   

Studenti na výletě
Studenti na výletě