Projekt: GKJ – nové příležitosti ke vzdělávání

Výzva 56 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla  vyhlášena MŠMT v dubnu 2015. Při realizaci tohoto projektu se gymnázium zapojilo celkem do osmi šablon a získalo finanční prostředky ve výši 601 726 Kč. Během práce na projektu bylo vytvořeno celkem 40 čtenářských dílen, dvěma pedagožkám byl umožněn studijní jazykový pobyt na Maltě (výuka anglického jazyka), na týdenní bezplatný pobyt v Anglii spojený s výukou anglického jazyka vyjelo 10 žáků a dva pedagogové a dalších 10 žáků se dvěma pedagogy jelo na týden do Rakouska zdokonalovat se  v jazyce německém.

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti:

Pedagogové českého jazyka vypracovali v rámci 2 šablon 40 tematických plánů, které postupně realizují ve 4 třídách (2 na NG, 2 na VG). Hodiny, které probíhají podle těchto plánů, vedou ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti.  K tomu slouží i více jak 200 nových knih, které mohly být díky projektu nakoupeny.

Zlepšení čtenářské gramotnosti je už patrné z většiny odučených hodin. Žáci si nově pojaté hodiny pochvalují, někteří si začali vzájemně knihy půjčovat. Vyzkoušeli si, co vše může obnášet práce s textem. Zjistili, že čtení není nudné a v knihách lze najít i podobnosti s jejich vlastním životem.

Projekt čtenářských dílen je určitě pro žáky, ale i pro učitele přínosný. Je tedy vhodné (dle pozitivních ohlasů) ve čtenářských hodinách pokračovat.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele:

Pedagogové Gymnázia Kojetín se samozřejmě vzdělávají neustále, dokáží ale i využívat různých projektů a výzev, aby se seznámili nejen s novými znalostmi a metodami práce, ale i s jinými kantory z různých zemí a načerpali tak novou inspiraci pro své studenty.

V říjnu se dvě učitelky Gymnázia Kojetín, Mgr. Zuzana Kebzová a Mgr. Pavla Minaříková, zúčastnily jazykového kurzu v maltském městě St Julians. Přivezly si domů spoustu užitečných materiálů a ještě více krásných zážitků a zajímavých postřehů.

Jazykový kurz byl pro mě velkým přínosem. Velmi dobrý dojem na mě udělala rodinná škola Gateway, kde jsem zažila opravdu individuální přístup. Kurz začal rozřazovacím testem, na jehož základě jsme byly s kolegyní umístěny do nejpokročilejší skupinky. Nečekala nás tu však nudná gramatika, ale praktická a zajímavá konverzační cvičení, která je možné upravovat pro naše studenty nejen v hodinách konverzací. Hodiny byly informačně nosné, interaktivní a zábavné. Výuka probíhala jen v dopoledních hodinách, odpoledne pro nás škola připravovala zajímavé exkurze a aktivity. Co více si přát.

Angličtinu jsme samozřejmě neprocvičovaly jen ve škole, ale po celou dobu pobytu, protože na Maltě je angličtina úředním jazykem a mluví tu s ní úplně každý a každý je také ochoten pomoci. Což jsme ocenily zejména při cestování.

Vzhledem k tomu, že jsme, měly odpoledne volná a počasí bylo nádherné, využívaly jsme nejen exkurzí pořádaných školou, ale jezdily i na výlety s novými spolužáky. Projely jsme Maltu křížem krážem, navštívily všechna místa, která nám byla doporučena a podívaly se i na sousední ostrovy Gozo a Comino, kde jsme odpočívaly v Modré laguně.

Malta je plná nádherných přírodních krás, ať už je to modrá jeskyně, azurové okno nebo písečné pláže. Velmi malebné bylo i historické město Mdina, kde jakoby se v úzkých uličkách čas zastavil, opomenout nesmím ani současné hlavní město Valletu, která se rozprostírala na pobřeží. Největší zážitek jsem však měla ze svátku světel. V rámci toho svátku bylo město Vittoriosa osvětleno pouze svícemi, otevřeny byly historické soukromé domy, které se otevírají pro veřejnost jen v tento den, a jsou samozřejmě také osvětlené svícemi. Na náměstích se konaly trhy s domácími specialitami a hrála hudba, historická i moderní. Prostě nezapomenutelný zážitek.

A co říci na závěr? Podobných kurzů by mělo být ve školství více. Jsou potřebné jak pro učitele jazyků, kteří potřebují jazyk, který učí neustále procvičovat, tak i pro ostatní učitele, kteří často čerpají ze zahraničních zdrojů. Angličtině se v dnešní době nevyhne nikdo.

Zuzana Kebzová

Učitelé
učitelé

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí:

Jednou z klíčových aktivit Výzvy 56  bylo i tzv. stínování, tedy  profesní rozvoj pedagogů  na partnerských školách v zahraničí.  Kojetínské gymnázium klade na výuku cizích jazyků velký důraz, proto již druhým rokem  spolupracuje s dánskou školou Hojoster Oskolen  ve městě Aabenraa, která se nachází  blízko hranic   s Německem.  V rámci této spolupráce gymnázium umožňuje svým žákům čtyřměsíční   jazykově vzdělávací  pobyt  na Hojoster Oskolen , a to  v podzimním či jarním termínu  dle  volby  studenta. Jazykový kurz je určen pro žáky ve věku od 17 let. Na přelomu listopadu a prosince se v rámci  tzv. „stínování“ odjely na tuto školu podívat také dvě pedagožky  Gymnázia Kojetín,  PhDr. Taťána Dohnalová a Mgr. Radana Nosková.

Během pobytu  měly možnost  účastnit  se vyučování  společně  se  studenty, spolupracovat  na projektech a  workshopech vedených na  různá kulturní  i politická témata  a  díky  vstřícnosti nejen  našich  dánských kolegů, ale  zejména  studentů, měly možnost být součástí i  školního  života „po škole“. Trávily tedy čas na  ranních  setkáních  s učiteli a  žáky (Morning Assembly), na  hodinách anglického jazyka a dalších  předmětech, které byly v různých alternacích zaměřené  zejména na  studium jazyka  a  jeho  rozličnou slovní  zásobu.

Krátkodobá stáž měla za úkol seznámit učitele s novými vzdělávacími metodami a motivovat  jej k následnému využití  výstupů a  zkušeností ze  stáže při jeho pedagogické činnosti. Tento  cíl se  podařilo  naplnit dokonale. Dalším krokem by  mohla  být  spolupráce na  dalším projektu v rámci výměnného  pobytu studentů obou škol. O spolupráci má dánská škola zájem a na kojetínské gymnazisty, kteří se již projektu účastnili, tamní pedagogové velice pozitivně a pochvalně vzpomínali.

Učitelé

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky – Anglie:

Součástí  OP Vzdělání pro konkurenceschopnost  – Výzvy 56 byl  i zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky na zlepšení jazykových kompetencí  a prohloubení jejich znalostí o zemích EU  a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Z naši školy na tento  pobyt  odjelo 10  studentů, doprovázeno dvěma  pedagožkami. Cílová  destinace byl  Hastings,  pro Británii historicky významné město na pobřeží   kanálu La Manche. 

Týden strávený na ostrově jsme si  opravdu užili  naplno. V dopoledních  hodinách se  studenti  věnovali výuce jazyka s  rodilými mluvčími a  v odpoledních  hodinách jsme  se  vydávali na  výlety do zajímavých míst v okolí, například na bílé útesy Sedm sester ( Seven Sisters), které nás fascinovaly, dále  muzeum kriminálních zločinů či muzeum, které nám přiblížilo dřívější životní styl Britů.

Další dny  nás  čekalo Centrum mořského světa, observatoř s  názornými  a praktickými ukázkami fyzikálních a  elektronických pokusů, čímž byli naši  studenti uchváceni nejvíce. Poslední  den jsme věnovali celodenní prohlídce Londýna a zejména  jeho části zvané City. Nechyběla samozřejmě ani večerní  plavba po Temži a průjezd pod rozsvíceným Tower  Bridgem.

Jsme  velmi rádi , že jsme měli  tuto příležitost, a to nejen v rámci získávání nových znalostí a  zkušeností, ale i setkávání s místními obyvateli  byla pro nás  velmi povzbuzující , neboť jsme je během cesty měli možnost poznat a sdílet  s nimi  nové zážitky.

Studenti v Anglii

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky – Rakousko:

Lienz 2. – 6. 11. 2015

Plní elánu a odhodlání jsme se sešli před sedmou hodinou ranní ve vestibulu školy a nedočkavě jsme vyhlíželi autobus. Během cesty jsme měli několik zastávek, což bylo naše první setkání s němčinou. Po příjezdu do Lienze jsme vydatně povečeřeli a ubytovali se v penzionu. Celí unavení jsme šli spát a těšili se na další den. 

Následující úterní ráno nás očekával zážitkový program v podobě lezení ferrat, což je cesta po skalách a ocelových lanech. Ti, kteří se neodvážili lézt, mohli jít po stezce a sledovat ostatní. Pro spoustu účastníků to byl nezapomenutelný zážitek. Po obědě následoval tříhodinový program s naší lektorkou Ninou. Představovali jsme se, hráli jednoduché hry či vymýšleli příběh.  

Středeční slunečné ráno naše skupina zahájila dopolední výukou, která se tentokrát zaměřila i na procvičení gramatiky německého jazyka, popisy obrázků a poslech písně. Hned po obědě jsme odjeli na prohlídku pozůstatků jediného římského města nacházejícího se na území dnešního Tyrolska – Aguntum. Na místě jsme shlédli krátký dokument, vyslechli si zajímavý výklad, prohlédli exponáty v muzeu a prošli se mezi vykopávkami města. Prohlídka byla ukončena výstupem na menší rozhlednu. Večer nás čekala procházka po křížové cestě, což bylo krásné ukončení výletu.

Když jsme ve čtvrtek otevřeli oči do dalšího jasného dne, ani ve snu nás nenapadlo, jak náročný bude. Výuková část si pro nás připravila nečekané překvapení – naučnou stezku v přírodě s drobnými úkoly. Sluníčko se vesele smálo, na bundy nebo mikiny nebylo ani pomyšlení. V cíli u velké lípy jsme se všichni sešli a odměnou nám byl nádherný výhled na okolní hory a lesy Alp. Po obědě jsme se vydali autobusem na prohlídku města Heiligenblutu, ležícího pod Großglocknerem, nejvyšší horou Rakouska. Navštívili jsme zdejší kostel a prošli skromné, přesto příjemné náměstíčko. Cestou do centra Lienze jsme se zastavili u nádherných vodopádů. Na Lienz již padl soumrak, když jsme vyšli do ulic. Na vše dopadala záře umělého osvětlení a příjemná atmosféra města se dala hltat plnými doušky. Náměstí i všechny postranní uličky skrývaly spoustu tajemných zákoutí. Vyčerpaní jsme se ve večerních hodinách vrátili na penzion Leisacherhof.

V pátek ráno jsme si neochotně sbalili své věci a vyrazili zpět domů. Po cestě jsme zastavili v Salzburgu, abychom navštívili katedrálu svatého Ruperta a Virgila, ulici s Mozartovým rodným domem a zahrady zámku Mirabell. I při pouhé cestě městem jsme procházeli okolo spousty zajímavostí, jako například most Makartsteg a jeho tisíce zámků lásky. 

Do Kojetína jsme dorazili v nočních hodinách, ale jelikož se v sobotu do školy nechodí, ničemu to nevadilo. Tento vzdělávací zájezd za hranice naší republiky byl jistě pro všechny velmi zajímavý a přínosný. A přestože jsme se všichni nezvládli během tří dnů zlepšit v německém jazyce, přinejmenším se náš vztah k tomuto jazyku, kultuře a snad i ke školní výuce jen a jen posílil v pozitivním slova smyslu!

Lucie Takačová (oktáva) a Miki Strejčků (2.ročník)

Studenti v Rakousku