Zeměpisná olympiáda GKJ

      V minulých týdnech se na Gymnáziu Kojetín konala školní kola zeměpisné olympiády ve všech věkových kategoriích. Záludné testy pro žáky tentokrát připravila Masarykova univerzita Brno. Olympiády se zúčastnilo přibližně 100 zeměpisných nadšenců z naší školy. Organizačně soutěž zajistili vyučující zeměpisu. Všem účastníkům děkujeme za účast v soutěži a za předvedené výkony.

Výsledné pořadí v jednotlivých kategoriích :

Kategorie A (prima):

1. místo – Linda Černochová

2. místo – Markéta Hlavinková

3. místo – Anh Thi Dam

Kategorie B (sekunda):

1. místo – Jaroslav Hebnar

2. místo – Adam Behanec

3. místo – Lukáš Adamík

Kategorie C (tercie + kvarta):

1. místo – Anežka Míšová (kvarta)

2. místo – Barbora Vavrysová (kvarta)

3. místo – Jakub Coufalík (kvarta)

Kategorie D (vyšší gymnázium):

1.- 3. místo – Tomáš Bartoněk (3. ročník)

1.- 3. místo – Daniel Palička (3. ročník)

1.- 3. místo – Šimon Novotný (septima)

Vítězové školního kola ZO – kategorie B (sekunda)