Vzdělávali jsme se ve Fairtrade

Víte, co znamená označení výrobku Fairtrade? Věříme, že řada z vás už toto slovo několikrát ve škole slyšela, a to především v souvislosti se Světovou školou. Fairtrade vychází z myšlenky, že lepší než finanční pomoc lidem v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky jsou výhodnější obchodní podmínky. Proto farmářům nabízí garantovanou cenu, za kterou musí být jejich produkty minimálně vykoupeny, sociální příplatek, který pěstitelé používají ke zvyšování kvality produkce a rozvoji komunit, dodržování pracovního práva, farmáři také dbají na ochranu životního prostředí.

Nějaké povědomí o Fairtrade mělo i pět studentů kvarty a kvinty, kteří přijali nabídku zúčastnit se dvoudenního semináře pro řídící skupiny Faitradových škol v ekologickém centru Sluňákov v Horce na Moravě. Cílem semináře bylo prohloubit porozumění Fairtrade, dozvědět se, jak tato ochranná známka funguje a co je možné na škole podniknout, abychom Fairtarade podpořili. Semináře se zúčastnily čtyři školy rozdílného zaměření i stáří žáků. Nejmladší byli žáci ze ZŠ Valašské Klobouky, také jsme se setkali se studenty Vyšší odborné školy zdravotnické z Hradce Králové a nejstaršími účastníky byli studenti České zemědělské univerzity sdružující se v organizaci BeFair. Všichni spolu perfektně kooperovali a bylo velmi příjemné pozorovat, jak se, ač různého věku, vzájemně doplňují a podporují. Během dvou dnů jsme se prostřednictvím fotografií a povídání Standy Komínka podívali na Pobřeží Slonoviny a dozvěděli se spoustu informací o pěstování kakaa. Na kostarickém příkladu jsme si s Honzou Jíchou ukázali fungování systému Fairtrade. Druhý den jsme se zaměřili na plánování aktivit na školách. Oba dny se prolínaly spoluprací v rámci školních týmů i spoluprací mezi školami.

Ze Sluňákova jsme přijeli obohaceni o spoustu nových informací a hlavu máme plnou nápadů, co bychom mohli v rámci zapojení mezi Fairtradové školy dělat. Fairtradové školy přidávají globální rozvojová témata do výuky, využívají fairtradové výrobky a aktivně pracují na informování veřejnosti. V republice už je do kampaně zapojeno 47 škol, ve světě další tisíce. Třeba se podaří přidat i nám…