Dějepisná olympiáda

Velkou radost nám letos udělal student septimy David Duchoň – v okresním kole Dějepisné olympiády pro SŠ obsadil 1. místo. Dařilo se mu také v kole krajském. Mezi velkou konkurencí studentů krajských gymnázií se umístil na 3. místě. Přitom téma, které v tomto ročníku zvolili autoři této celostátní soutěže, nebylo jednoduché: Šlechta v proměnách času – středoevropská šlechta na pozadí dějinných událostí 1648 – 1948.

Davide, blahopřejeme a děkujeme!