Lesnická soutěž YPEF

Na konci března se v Hranicích na Střední lesnické škole uskutečnilo místní kolo mezinárodní lesnické soutěže Young People in European Forests. V mladší kategorii od 13 do 15 let nás reprezentovala družstva tercie a kvarty, ve starší kategorii od 16 do 19 let pak družstva sexty a mix septima/kvinta. Žáci bojovali s ostatními družstvy ve třech disciplínách: znalostní test, poznávání přírodnin a zručnost.

V mladší kategorii si nejlépe vedlo družstvo kvarty ve složení Jiří Hudec, Aleš Krchňák a Jan Dýmal, kteří se umístili na 4. místě. Družstvo tercie bylo zastoupeno Amálií Hřeblovou, Karolínou Haukovou a Tadeášem Zachrlou a skončilo na 7. místě.

Ve starší kategorii jsme měli velkou konkurenci v podobě 3 družstev studentů lesnické školy, kteří nakonec obsadili první tři příčky. Družstvo sexty ve složení Mariana Kocmanová, Lucie Kuchaříková a Hana Novotná vybojovaly 4. místo a jen o bod méně mělo družstvo septima/kvinta ve složení Adéla Buráňová, Nina Pešová a Tereza Žáková.

Všem děkujeme za reprezentaci gymnázia.