BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA NAPŘÍČ KATEGORIEMI I JEDNOTLIVÝMI KOLY

V únoru se na gymnáziu konala školní kola biologické olympiády jednotlivých kategorií. Celkem se jich zúčastnilo 58 žáků od primy až po maturanty. Nejvíc soutěžících jsme měli v kategorii C pro tercii a kvartu, celkem 19 žáků. Ve školním kole všechny čekal test znalostí na téma „Jak přežít zimu“ (kat. C a D) a „Drž si balanc! Aneb Rovnováhy a zpětné vazby v přírodě“ (kat. A a B) a také poznávačka rostlin a živočichů. A jak si ve školním kole soutěžící vedli?

Kategorie D (prima a sekunda)

 1. Dam Anh Thi (prima)
 2. Klára Dýmalová (sekunda)
 3. Markéta Hlavinková (prima)

Kategorie C (tercie a kvarta)

 1. Emílie Sigmundová (tercie)
 2. Marie Marečková (tercie)
 3. Hönigová Edita (tercie)

Kategorie B (kvinta, 1. ročník, sexta, 2. ročník)

 1. Roman Chylík (sexta)
 2. Hana Novotná (sexta)
 3. Lea Hönigová (sexta)

Kategorie A (septima, 3. ročník, oktáva, 4. ročník)

 1. Nina Pešová (septima)
 2. Eliška Takačová (oktáva)
 3. Kristýna Vernerová (oktáva)

Z kategorií C a D postupovali tři nejlepší do okresního kola, z vyšších kategorií pouze dva nejlepší rovnou do krajského kola.

Okresní kolo kat. D se konalo 22. 4. 2022 v Přerově, kde se naše tři nejlepší žákyně utkali se zástupci ostatních škol. Pro účast v okresním kole museli navíc splnit vstupní úkol, který byl poměrně dost časově náročný. Samotná soutěž měla tři části: test, praktickou část a poznávání organismů. Naše žákyně se umístily následovně:

4. Kára Dýmalová

5. Dam Anh Thi

9. Markéta Hlavinková

Okresní kolo kat. C proběhlo v BIOS Přerov 11. 4. I zde museli soutěžící předložit náročný vstupní úkol, který jim umožnil soutěžit dál. Pak je čekal test, praktické mikroskopování a poznávačka. Umístili se takto:

12.  Marie Marečková

13. Emílie Sigmundová

14. Edita Hönigová

Krajské kolo kat. A proběhlo už 25. března a o 14 dní později pak krajské kolo kat. B. Do Biologické stanice Přerov se v tyto dny sjeli biologicky nadaní studenti jednotlivých středních škol, aby změřili své síly ve znalostním testu, poznávačce a třech doprovodných úkolech. Naši studenti si vedli v silné konkurenci dobře. Nina Pešová se umístila na 12. – 13. místě, Eliška Takačová na 18. místě, Roman Chylík skončil na 17. místě a Hana Novotná na 20. místě vždy z 25 soutěžících.

Všem soutěžícím děkujeme za zájem o přírodopis a biologii a účastníkům okresních a krajských kol děkujeme za pěknou reprezentaci školy.