Lesní pedagogika

V pátek 29. dubna 2022 jsme se my, žáci primy, vydali na přírodovědnou exkurzi do Dolních zahrad města Kroměříže. Hned ráno jsme vyjeli vlakem z Kojetína a poté z kroměřížského nádraží přešli na domluvené místo, kde nás čekali zaměstnanci ÚHÚL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů). Oba pánové byli oděni do lesnického úboru s kloboukem včetně a vlídně nás vítali v lese, kde si pro nás připravili studijní program s titulkem „Lesní pedagogika“. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o fauně i flóře ekosystému les. Dále o práci lesníka a hajného i o zásadách vhodného chování a pobytu v lese. Pomocí hry jsme vnímali les všemi smysly, vyzkoušeli jsme si měření výšky samotných stromů.
Za dopoledne jsme si nejen odnesli pracovní listy, dáreček ze dřeva, zajímavé informace, ale i cenné zkušenosti. Děkujeme za celý výukový program.

Lesu zdar!