Ekologická exkurze – Žebračka

Na konci května se žáci tercie vydali na přírodovědnou exkurzi do přerovské Národní přírodní rezervace – Žebračka. Během dne prošli všechny ekosystémy, o kterých doposud získávali informace pouze v lavicích. Prošli tedy ekosystémem les, konkrétně tvrdý luh, kde poznávali typické rostliny tohoto stanoviště. Na louce chytali živočichy do lup a pozorovali jej pod zvětšením. Dále si žáci zahráli i pohybovou hru, kde bylo cílem zorientovat se v prostoru pouze jediným smyslem, a to sluchem. V závěru pátrali na břehu řeky Bečvy po vzácném slíďáku břehovém. V průběhu celé exkurze žáci dostávali informace také o ekologii, geografii a dalších místních zajímavostech.