Soutěž „Zlatý list“ – postup do krajského kola

soutěž pro mladé přírodovědce

Pro ty co soutěž Zlatý list (dříve Zelená stezka – Zlatý list) nepoznají – je tradiční, přírodovědná soutěž, pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti. Ze soutěže by měla vzejít inspirace dětí i vedoucích kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu.

Stalo se již tradicí, že se naše škola každoročně zapojuje do různých soutěží. Díky tomu, že letos neprobíhala distanční výuka, se i naše škola mohla zúčastnit základního i následně krajského kola soutěže Zlatý list.

12.5.2022 se naši studenti zúčastnili základního kola, které bylo pořádané v DDM Kojetín. Soutěže se zúčastnili třídy nižšího gymnázia (V1-V4). Studenti soutěžili ve vícero týmech, které ještě byli rozděleny do jednotlivých hlídek po 3 studentech. S krásnými výsledky 1 tým z primy a 1 tým z kvarty postoupil do krajského kola v Olomouci.

20.5.2022 naši studenti statečně bojovali na krajském kole soutěže Zlatý list. Soutěž se uskutečnila v krásných prostorech Rozária v Olomouci. Pořadatelem byly organizace Iris a DDM Olomouc. Studenti se sice neumístili na výherních příčkách, ale odnesli si mnoha nových poznatků a motivace pro zlepšení své celoroční práce v oblasti „Ochrany přírody“.