Prázdninová soutěž v mikroregionu se rozjíždí!

Počin hodný projektu kompletní organizace mají na svém kontě kvartáni Aleš a Matouš Krchňákovi.
Ve formě geocachingové hry připravili putování o šestnácti zastaveních po mikroregionu Střední Haná. Naučná stezka je koncipována tak, aby se návštěvníci mikroregionu dozvěděli o zajímavostech přírodního, kulturního a historického charakteru. Co bylo hlavním podnětem k jejímu vzniku? Sourozence popuzovalo často slýchané tvrzení, že se v jejich okolí nenachází nic zajímavého. I proto se ve výběru míst kromě těch známých zaměřili i na ta, která zůstávají utajena i zdejším rodákům. Stezku je možné absolvovat pěšky nebo na kole, najednou nebo po částech. Kontrolní místa stezky budou turistům k dispozici od 15. 6. do 30. 9. 2022. V této době bude také probíhat soutěž se slosováním
o ceny z mikroregionu.

Jak hrát? Výletník či „hráč“ si v infocentrech mikroregionu (Kojetín, Tovačov nebo Němčice nad Hanou) vyzvedne brožurku, do které bude sbírat razítka z jednotlivých zastavení. Po sesbírání všech „kontrolek“ v infocentru odevzdá ústřižek ke slosování.

Hlavním záměrem obou chlapců je provést obyvatele mikroregionu zajímavými místy, motivovat je k procházce či jízdě na kole po svém okolí a přitom si zasoutěžit o zajímavé ceny. Hra má i své hlubší aspekty – měla by obyvatele regionu upozornit na zodpovědné chování k přírodě, na nadprodukci odpadů či klimatické změny. Tyto informace nachystali studenti Gymnázia Kojetín, kteří jsou zapojeni do projektu Světová škola.

Stezka „Letem středem Hané“ by měla oslovit především rodiny s dětmi. Pro děti bude sbírání razítek na jednotlivých zastaveních jistě motivující, dospělí zas ocení nové informace o regionu (často vyhledané v místních kronikách) a o tom, jak se chovat odpovědně k přírodě i celé planetě. Autoři ovšem sází na to, že projekt zaujme i mladé lidi nebo aktivní seniory.

Soutěž by nebylo možné zrealizovat bez těchto partnerů a jejich finanční i materiální pomoci:

  • Mikroregion Střední Haná (financování tisku a zveřejnění v mediích)
  • Obce v mikroregionu (výhry, dary a propagace)
  • Město Kojetín a Městské kulturní středisko (financování tisku, celková propagace v Kojetíně a sbírání ústřižků)
  • Člověk v tísni (financování razítek a krabiček v rámci projektu Mládí chrání klima)
  • Gymnázium Kojetín (zpracování témat týkajících se odpovědné spotřeby a klimatických změn v rámci projektu Světová škola a Aktivní občanství v globálních souvislostech)
  • Auto-Moto Kojetín.