Projekt: Aktivní občanství v globálních souvislostech

Od března 2021 spolupracujeme s dalšími dvanácti školami a organizací ARPOK o. p. s. na projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“. Pracujeme s globálními tématy, aktivizujeme žáky v naší škole i mimo ni, podporujeme mezipředmětové vazby. Do září 2022 absolvujeme řadu aktivit, např. semináře pro učitele, workshopy pro žáky, realizujeme akce pro veřejnost nebo se účastníme soutěží.

Partnerem projektu organizace ARPOK, o. p. s. je Knihovna města Olomouce. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.