PROJEKT AKTIVNÍ OBČANSTVÍ UKONČIL KULATÝ STŮL

Od února 2021 se naše škola zapojila společně s dalšími 11 školami Olomouckého, Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina do projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech, který si kladl za cíl posílit kapacity učitelů v začleňování globálních témat do výuky a aktivizovat žáky  ve škole i mimo ni, tedy podpořit aktivní občanství. Projekt měla na starosti vzdělávací organizace ARPOK z Olomouce.

Co máme v rámci projektu za sebou?

  • sérii pěti seminářů pro učitele – např. na téma Jak zorganizovat žákovskou kampaň, Celoškolní přístup k začleňování globálního rozvojového vzdělávání (GRV), Metody kritického myšlení, Filosofie pro děti
  • tři praktické ukázky lekcí k tématům propojenost světa, plýtvání potravinami a gender
  • peer learning – přibližování témat GRV učitelům
  • dvě žákovské kampaně na téma ohrožení živočichové a odpovědná spotřeba a odpady
  • dvě žákovské soutěže a panelová diskuze v Olomouci.

Naše škola byla vybrána společně s dalšími třemi školami účastnícími se projektu, aby při závěrečném kulatém stolu, kterého se účastnili zástupci kraje a školských institucí, prezentovala svůj školní projekt Odpovědná spotřeba a odpady. Představení projektu  se zhostily studentky sexty Michaela Hošťálková a Lenka Kusáková. Prezentování projektů všech škol proběhlo v uvolněné atmosféře a holky (potažmo celý žákovský tým) byly posluchači chváleny za nespočet aktivit, které stihnul tým za školní rok zrealizovat. V červnu na žákovské soutěži jsme také byli oceněni pořádajícím ARPOKem za všestrannost a odhodlání týmu.