Zahájení Velké ceny DDM Kojetín – Štafetový závod

Dne 7. 10. proběhla první ze soutěží „Velká cena DDM Kojetín – O putovní pohár ředitelky DDM Kojetín“. Všechny třídy nižšího gymnázia vybraly dvě nejrychlejší dívky a dva chlapce, kteří se zúčastnili štafetového závodu. Ten se běžel na oválu v areálu u Sportovní haly v Kojetíně.
Z žáků již od rána sršela energie a adrenalin. Díky takovému nadšení soutěž odstartovali opravdu bravurně. Nejlépe jejich výkon shrnula paní organizátorka, která ho okomentovala slovy: „Jste nějací rychlí, ne?“

Třídu V1 reprezentovali Oliver Tinka, Tobiáš Skalka, Zuzana Hauková a Laura Vaculíková, z třídy V2 běželi Ema Bártlová, Daniela Chovancová, Filip Kettner a Tomáš Krybus. Žáci běželi tak rychle, že je paní učitelka nestihla ani vyfotit. Jejich excelentní výkony byli odměněny prvními výherními příčkami. Třída V2 vyhrála 1. místo a třída V1 se umístila na 3. místě. Starším žákům tak nastavili vysokou laťku.

Z V3 reprezentovali třídu Andrea Večerková, Klára Čížkovská, Tomáš Řihošek, a Matouš Zítka. Nejstaršími účastníky byli žáci V4, Amálie Hřeblová, Karolína Hauková, Jan Matějka a David Štábl. V této kategorii se žáci Gymnázia Kojetín opravdu vyznamenali, zástupci třídy V3 se umístili na 2. místě a o čtyři sekundy rychlejší byla třída V4, která obsadila 1. místo. Svými výkony tak krásně zakončili celý závod.

Všem reprezentujícím žákům děkujeme za účast.