SEKUNDA U RYBNÍKA

Počátkem října se uskutečnila exkurze sekundy GKJ k Tovačovským rybníkům. Součástí naší výpravy byla naše třídní paní učitelka Černá a zástupkyně tř. uč. Pagáčová. Byli jsme vybaveni termoskami s čajem a svačinami, i těmi nezdravými. Naše dobrodružná výprava autobusem trvala věčných 20 minut. Přivítala nás milá paní, která nám vyprávěla o kráse tovačovské přírody. Poté jsme se rozdělili na dvě hlučné skupiny. Nejdobrodružnější bychom
za celou třídu řekli, byl most přes potok, po kterém jsme přecházeli za Martinem. Martin nám ukazoval na živo kroužkování sýkorek. Obešli jsme si jeden tovačovský rybník a při tom pozorovali dalekohledem vzdálené ptáky.
Při čekání na zpáteční autobus jsme postupně odpadávali na chodník, protože nás procházka kolem rybníka maličko zmohla.

Závěrem bychom chtěli říci, že tato exkurze nebyla vůbec k zahození. Hodně jsme se naučili, a hlavně jsme byli
na čerstvém vzduchu. Tímto děkujeme ornitologům z Přerova a paním učitelkám za organizaci a skvělý program.

Autorky: Justýna Fíková, Klára Tejchmanová