Děkujeme za starý papír

Na začátku října na naší škole proběhl pravidelný sběr starého papíru a lepenky. Během tří dnů se v kontejneru nashromáždilo 4100 kg tohoto recyklovatelného materiálu, a to především díky třídám prima, sekunda, kvarta a kvinta. Všechny jmenované třídy určitě stály o to, získat jeden den třídní exkurze navíc a oddychnout si v závěru roku od učení.

Zvažovali jsme, jakým způsobem spravedlivě vyhodnotit tuto mezitřídní soutěž i s ohledem na méně početné třídy. Nejlepší variantou se nám zdálo určit celkové pořadí tříd součtem pořadí ve dvou kritériích, a to pořadím tříd podle množství doneseného papíru a součtem pořadí podle přepočtu na žáka. Výsledkem je toto pořadí:

  1. kvinta (množství papíru 745 kg, na žáka 24,8 kg)

2.-3. prima (445 kg, na žáka 26,2 kg)

2.-3. sekunda (702 kg, na žáka 24,2 kg)

4. kvarta (626 kg, na žáka 20,4 kg)

5. 3. ročník (414 kg, na žáka 21,8 kg)

6. septima (354 kg, na žáka 13,1 kg)

7. tercie (333 kg, na žáka 11,1 kg)

8. 2. ročník (186 kg, na žáka 7,2 kg)

9. sexta (88 kg, na žáka 3,2 kg)

10. oktáva (50 kg, na žáka 2,3 kg)

11. 1. ročník (49 kg, na žáka 1,6 kg)

12. 4. ročník (0 kg)

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. Především bychom chtěli ocenit úsilí dívek ze sekundy, které vynaložily veliké úsilí, aby jejich třída vyhrála, přesto se to nepovedlo :-(. Tak třeba příští rok…