Gymnázium Kojetín je Fairtradovou školou

Tématu Fairtrade jsme se poprvé ve Světové škole věnovali v covidovém roce 2020 v rámci tématu Tropické deštné lesy a Fairtrade. Už tehdy jsme kontaktovali organizaci Fairtrade Česko a Slovensko a začali s Výstavami na stromech v Kojetíně. Ve školním roce 2021/22 jsme se k tématu Fairtrade znovu vrátili v souvislosti s celoročním projektem Odpovědná spotřeba a odpady. Pět studentů společně s paní učitelkou Dýmalovou vyrazilo na dvoudenní školení o Fairtrade na Sluňákov. Tento okamžik byl zásadní pro vytvoření řídící skupiny a podání žádosti o připojení mezi Fairtradové školy.

Při školních oslavách Dne studentstva 16. listopadu žákovský parlament uspořádal na gymnáziu různé besedy, zařadili jsme i téma odpovědné spotřeby a spravedlivého obchodu. Studenti a pedagogové školy se seznámili při besedě s podmínkami pěstitelů kávy v Kolumbii a převzali titul Fairtradová škola od Stanislava Komínka, vedoucího kampaní organizace Fairtrade Česko a Slovensko. Ten při předání zdůraznil, že pěstitelé kávy musí čelit nízkým výkupním cenám, zvyšujícím se nákladům i dopadům klimatické změny. Systém Fairtrade jim pomáhá se těmto výzvám aktivně postavit: „Ve Fairtrade mají pěstitelé možnost se prodeje své kávy důstojněji uživit, navíc dostávají fairtradový příplatek. Pomocí odborných rad a materiální podpory pomáhají zapojená družstva pěstitelům vysazovat odolnější odrůdy kávovníku nebo pěstovat ve stínu.“

Celorepublikově má u nás titul Fairtradová škola 35 škol a celosvětově se zapojuje více než 2000 škol, které ve výuce i mimo ni podporují pěstitele ve světě a společenskou odpovědnost a ekologickou i sociální udržitelnost.

Fairtradové školy přidávají globální rozvojová témata do výuky, využívají fairtradové výrobky a aktivně pracují na informování veřejnosti. Zapojení do kampaně školám přináší posílení dobrého jména, vzdělávání žáků praktickým příkladem, zajímavé náměty pro výuku a přidanou hodnotu ve srovnání s jinými školami. V České republice jsme si letos připomněli desáté výročí prvních Fairtradových škol. Více na www.fairtradoveskoly.cz.

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., je platformou organizací občanské společnosti, které se zabývají etikou obchodu, globálním rozvojem, udržitelnou spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv. Více na www.fairtrade.cz.

Řídící skupina Fairtradové školy
Beseda se Standou Komínkem
Beseda se Standou Komínkem
Porada se Standou Komínkem