Zeměpisný výlet do Olomouce za slavnou osobností

Žáci Gymnázia Kojetín měli v pondělí neobyčejnou příležitost navštívit přednášku jedné z největších osobností české geografie, pana prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc., objevitele pramenného úseku řeky Amazonky.
Třída sekunda a tercie se zúčastnila jeho přenášky na téma Válka o vodu, která zhodnotila nedostatek pitné vody na Zemi, důsledky z problému vyplívající a příklady plýtvání pitnou vodou ve světě. Dozvěděli jsme se také, jak si vede Česká republika s úsporou vody a jak bychom mohli své nedostatky odstranit.
Konec přednášky byl následován krátkou diskuzí, ve které jsme slyšeli o významných hydrologických plánech města Kojetína. Jelikož jsme se o panu profesorovi učili v geografických hodinách, samozřejmě jsme se zeptali i na otázky spojené s řekou Amazonkou.
Z Pevnosti poznání jsme si odnesli cenné informace, a také profesorův autogram s věnováním žákům našeho gymnázia, který si hrdě ve škole vystavíme.

Návštěvu města Olomouce jsme poté využili pro terénní geografickou výuku. Navštívili jsme některé z kostelů, u kterých jsme zkoumali jejich původ a významnost a hledali zlaté Stolpersteiny v centru. V Olomouci jsme ušli neuvěřitelných 8,5 km, což holky zhodnotily slovy: „Za prosinec mám až nezdravě moc chůze…“.

H. Laštovicová

Autogram od profesora Jánského studentům našeho gymnázia
Dokonce jsme byli panem profesorem pochváleni 🙂
Chrám svatého Gorazda
Takto jsme byli tvořiví!
Dóm a my