Školní kolo zeměpisné olympiády Gymnázia Kojetín

Na naší škole studuje celá řada šikovných „zeměpisných nadšenců“, kteří tuto vědní disciplínu pěkně ovládají. Proto jsme byli my – vyučující zeměpisu velmi zvědaví, jak dopadne letošní školní kolo.

Zeměpisná olympiáda na GKJ proběhla ve všech kategoriích v prosinci 2022. Celkem se jí zúčastnilo 132 žáků školy, kteří si museli poradit s náročným testem připraveným Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Výsledky školního kola GKJ:

Kategorie A (prima):

1. místo – Anna Řihošková (45 bodů)

2. místo – Amálie Kocmanová (44 bodů)

3. místo – Aleš Hřeblo (40 bodů)

3. místo – Radek Zdráhal (40 bodů)

Kategorie B (sekunda):

1. místo – Barbora Štefková (30 bodů)

2. místo – Tomáš Krybus (28 bodů)

3. místo – Lucie Šírková (25 bodů)

Kategorie C (tercie + kvarta):

1. místo – Marie Marečková (V4) (42 bodů)

2. místo – Aleš Masařík (V4) (41,5 bodů)

3. místo – Jan Matějka (V4) (41 bodů)

3. místo – David Svoboda (V4) (41 bodů)

Kategorie D (vyšší gymnázium):

1. místo – Roman Chylík (V7) (47,5 bodu)

2. místo – Lea Hönigová (V7) (45 bodů)

3. místo – Jiří Hrdlička (V6)  (41,5 bodu)

3. místo – Tomáš Frkal (2. roč.) (41,5 bodu)

maximální bodový zisk z testů = 50 bodů

Děkujeme všem žákům Gymnázia Kojetín za předvedené výkony v soutěži a za zájem o zeměpisnou vědu. Těm, kteří nás budou reprezentovat v okresních kolech ZO, budeme držet palce.

Za učitele zeměpisu Gymnázia Kojetín Vám pěkné prázdniny přeje Jiří Štefek.