KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU PRO ROK 2023/2024

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU PRO ROK 2023/2024
na čtyřleté studium i na osmileté studium