Dětský čin roku na GKJ

Z řad studentů a příznivců GKJ pravděpodobně není nikdo, kdo by neslyšel skloňovat jména bratrů z Polkovic – Aleše a Matouše Krchňákových. Kdo si nenechal utéct letní geocatchingovou hru, ví, že dvojčata z kvinty boří mýty o možnostech patnáctiletých studentů. Rozpětí zájmů obou chlapců nezná hranic, a právě to zafungovalo v dnes již prvním „díle“ projektu Letem středem Hané. Schopnosti Aleše a Matouše i nadále zůstávají středem pozornosti. Snad nejpádnějším důkazem je speciální ocenění v 18. ročníku charitativního projektu Dětský čin roku. Ve čtvrtek 1. prosince se Aleš a Matouš v doprovodu těch, kteří jim při tvorbě letní hry zdárně sekundovali, především však svých rodičů, zúčastnili slavnostního předání cen. V působivém prostředí Brožíkova sálu na Staroměstské radnici, za účasti patronů jednotlivých kategorií soutěže – Jana Révaie, Pokáče, Zory Jandové, Petry Černocké nebo paralympijského cyklisty Jiřího Ježka a dalších a při moderování vždy přirozeného Aleše Hámy se Aleši a Matoušovi dostalo náležité pozornosti. Jejich „dětský čin“ svým rozsahem a šíří dopadu zaujal jak porotu, tak přítomná média. Na všechny se bohužel nedostalo, a tak si chlapci „popovídali“ zejména s reportérkou z televizních Zpráviček (ČT). Po rozdání cen a skvělém rautu se všichni ocenění přesunuli do muzea čokolády a voskových figurín. Za naše želízka v ohni lze říci, že si den užili se vší slávou a radostí. A jaké má cesta činorodých dvojčat pokračování? Nechejme se překvapit. Prozatím je jisté, že kromě vlastní hry vtiskli osobitou tvář i nově vzniklému školnímu časopisu Gymploviny.

https://decko.ceskatelevize.cz/vyhledavani?q=zpr%C3%A1vi%C4%8Dky+1.+12.