Nabídka volitelných předmětů a seminářů pro  studenty 1. ročníku a kvinty pro rok 2024/2025

Pro následující školní rok nabízí Gymnázium Kojetín studentům 1. ročníku čtyřletého studia a studentům kvinty osmiletého studia následující volitelné předměty a semináře.

Volitelné předměty

Pro  1. a 2. ročník čtyřletého studia a pro kvintu a sextu osmiletého studia se každý žák přihlašuje do dvouhodinového volitelného předmětu hudební výchova nebo výtvarná výchova.

Pro všechny čtyři roky studia si každý žák vedle povinné angličtiny volí další cizí jazyk z nabídky Německý jazyk NJ nebo Ruský jazyk RJ s hodinovou dotací 3-4-3-4 pro jednotlivé ročníky. U volby dalšího cizího jazyka NJ, RJ rozlišujeme začátečníky nebo pokročilé.

Volitelné semináře

Pro první dva roky nabízí gymnázium žákům volitelný seminář Všeobecná sportovní příprava v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně nebo blok  seminářů:

  • v 1. ročníku a v kvintě  – Praktická angličtina (1 vyučovací hodina) a Dějepisná výuka (1 vyučovací hodina);
  • ve 2. ročníku a v sextě – Praktická angličtina (1 vyučovací hodina) a Finanční a ekonomická gramotnost (1 vyučovací hodina);

V posledních dvou ročnících si budou žáci volit ze standardní nabídky volitelných seminářů pro daný rok, kde bude i možnost pokračovat v semináři Všeobecná sportovní příprava.

Ke stažení: