Anglické divadlo Peter Black

V pondělí 27. března jsme se s žáky primy, sekundy a tercie vydali na anglické divadelní představení Peter Black do Klubu Teplo v Přerově. Po svízelné cestě plné větru a sněhu jsme byli rádi, když jsme zasedli do vyhřátého sálu a mohli jsme sledovat šikovné herce na jevišti.

Představení bylo uvedeno v českém jazyce, což zaručilo i našim nejmladším žákům příjemný a srozumitelný vstup do hry. Žáci se seznámili s různými přízvuky v anglickém jazyce, např. italským či arabským, což hře dodalo na zajímavosti. Nápaditý scénář diváky nejednou pobavil, a tak si žáci z příběhu o Peteru Blackovi, který si u kartářky vytáhnul kartu černého Petra a jehož život šel náhle z kopce, odnášeli úsměv na tváři.