Kroměřížská nemocnice naživo

To, že v nemocnicích nepracují jen doktoři a zdravotní sestry, přijeli našim studentům ukázat pracovníci z kroměřížské nemocnice. Přivezli s sebou i typické nástroje, se kterými pracují. Ve spolupráci s fyzioterapeutkou si žáci mohli zacvičit s různými rehabilitačními pomůckami, pod vedením lékařky si vyzkoušeli kardiopulmonální resuscitaci, nutriční specialistka představila možnosti doplnění živin a energie pacientům a pracovník IT oddělení představil specifika informačních technologií ve zdravotnictví. Dále svoji náplň práce popsaly i pracovnice z marketingového oddělení a v neposlední řadě přijela i sálová sestra – instrumentářka, která přivezla i nástroje používané při operacích. Nejvíce žáky lákala možnost vyzkoušet si šití kůže na prasečích nožkách. Ta se svým složením, pevností a tuhostí přibližuje vlastnostem lidské kůže. Odvážlivci si vyzkoušeli dokonce i amputaci. Tuto možnost ocenili zejména zájemci o studium všeobecného lékařství.
Žáci díky tomuto workshopu získali nejen mnoho zajímavých informací
o náplni práce daných povolání, ale také možnostech cest vzdělání, která
k nim vedou.