Kvarta poznává Vesmír

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 se žáci z kvarty vydali do Hvězdárny a planetária Brno. Jak už to u takto živých tříd bývá, dobrodružství začalo již na nádraží v Kojetíně.
Po příjezdu do planetária žáci zhlédli expozici Vědecká stezka, ve které si mohli vyzkoušet například gravitační siloměr. I když toho někteří z kvarty snesou docela dost, na 220 kg byli docela krátcí. Poté začal slíbený program.
V rámci rozšíření výuky fyziky a zeměpisu se žáci seznámili nejen s historií poznávání vesmíru, ale i s názvy hvězd a souhvězdí, se vznikem a vývojem hvězd, a také s orientací na hvězdné obloze. Mimo jiné jim bylo dokázáno, jak je matematika a fyzika v objevování neznáma důležitá, a to na praktických příkladech počítání vzdáleností planet. Z matematické mezipředmětové vazby měly radost i doprovázející kantorky.
Cesta zpět se nesla ve veselém zpívajícím duchu až do Kojetína, a tak kvarta dokázala, že je ready na další poznávací výlety.

Hana Švec Laštovicová