Řekni to růží

V tomto školním roce získalo Gymnázium v Kojetíně titul Fairtradeová škola/Škola spravedlivého obchodu a zapojilo se tak do osvětové kampaně, jejímž cílem je zvyšování povědomí nejen o pěstování kávy a kakaa, ale také o životě pěstitelů.

Organizace Fairtrade sdružuje pěstitele ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky a zajišťuje, aby tito lidé dostali za svou práci spravedlivou odměnu, která jim umožní vést důstojný život. Zaměstnanci na fairtradeových plantážích mají jistou minimální mzdu, která pokrývá náklady na dostatek jídla, zdravotní péči, vzdělání pro děti a další nezbytnosti. Fairtrade také dbá na bezpečné pracovní podmínky těchto pěstitelů, garantuje dodržování lidských práv, zakazuje vykořisťování, dětskou a nucenou práci. Fairtrade také garantuje šetrný přístup k životnímu prostředí. Naše planeta se potýká s klimatickými změnami a ačkoli k nim pěstitelé přispívají nejméně, bojují s jejími následky nejvíce. Živobytí milionů pěstitelů tak ohrožují vyšší teploty, sucho, záplavy, extrémní počasí, eroze půdy, nemoci plodin apod.

Proto jsme se rozhodli stát se součástí kampaně „Fairtradeová města a školy“ a podpořit tak tuto myšlenku spravedlivého obchodu. V úterý 29. května 2023 se nám podařilo za podpory města Kojetína zrealizovat projektový den s názvem „Řekni to růží“, jehož cílem bylo rozšířit informace o fair trade také do života občanů města Kojetína. Žáci zapojení do kampaně (Ema Bátrlová /V2, Dam Anh Thi /V2, Ellen Chylíková /V2, Ela Nosková / V2, Michaela Huterová /2.r, Lenka Kusáková V6/, Michaela Hošťálková /V6, Kateřina Novotná / V7, Simona Novotná /V7, Arnošt Petružela /V7) oslovili místní obchodníky a instituce, seznámili je s principy fair trade a požádali je o pomoc v šíření osvěty, a sice o umístění tištěných propagačních materiálů ve svých prostorách. Jako poděkování za vstřícnost, ochotu a věnovaný čas předali žáci zaměstnancům a majitelům fairtradeové růže, které jsme mohli zakoupit díky sponzorskému daru města Kojetína a které byly vypěstovány v důstojných podmínkách, bez využití dětské práce a s ohledem na životní prostředí.

A protože myšlenka fairtrade je spojená i s podporou lokálních potravin, předali jsme také lokální dárek, kojetínskou mouku, kterou nám jako sponzorský dar věnoval Mlýn Kojetín.

Velmi nás potěšilo, že fairtradeové produkty nejsou v Kojetíně ničím nedostupným. Lze je zakoupit na několika prodejních místech, např. Obchůdek Laura-pro zdraví a radost, Dobrůtky od Verunky, Dolabuž. Stejně tak nám udělal radost příslib vedení Školní jídelny Kojetín zařadit fairtradeové produkty dle možností do své nabídky. Zviditelnit závazek gymnázia k fair trade nám pomůže také Městská knihovna.

Přáli bychom si, aby se princip Fairtrade čím dál víc dostával do povědomí veřejnosti a získal si její podporu. I do budoucna tedy plánujeme obohatit náš veřejný prostor nějakou další zajímavou lokální akcí.

Velké poděkování patří jak vedení a zastupitelstvu města Kojetína, tak vedení Mlýna Kojetín, bez jejichž sponzorské podpory by se nám nepodařilo tento projekt uskutečnit. A samozřejmě také vedení gymnázia, které je osvětovým aktivitám nakloněno a umožňuje tak našim žákům stát se aktivními občany.