Sportovní kurz Gymnázia Kojetín

V letošním školním roce se Sportovní kurz GKJ konal od 12. do 16. 6. 2023 v areálu Spálovského mlýna v Oderských vrších. Určen byl žákům septimy a 3. ročníku, kteří týden po návratu ze školního zájezdu do Skotska vyrazili znovu, tentokráte na nové pětidenní sportovní dobrodružství do údolí řeky Odry.

Bezmála třicítka statečných studentů neměla nejmenší tušení, jaký program je na kurzu čeká. V průběhu pěti dnů žáci zvládli základy tábornických dovedností (utajeno, utajeno,:-)..), celou škálu netradičních sportovních aktivit (utajeno, utajeno,:-)..), celodenní turistický „výšlap“ do Vítkova i celokurzovní hru. Počasí kurzu přálo, prostředí bylo nádherné, žáci šikovní = rovná se krásný kurz.

Rád tlumočím poděkování zaměstnanců rekreačního střediska Spálovský mlýn našim žákům za slušné a bezproblémové chování v průběhu pobytu. Slovy hlavního správce r. s. – „Už si ani nepamatuju, kdy naposledy jsme tu měli tak slušné a ohleduplné školáky, jako jsou ti Vaši.“

Chtěl bych také všem zúčastněným žákům i kolegyním poděkovat za bezproblémový průběh Sportovního kurzu Gymnázia Kojetín – Spálovský mlýn 2023.

Přeji všem krásné léto plné sportovních aktivit.

Jiří Štefek