Ohlédnutí za Adaptačním kurzem primy na Tesáku

Hned v prvním školním týdnu jsme s žáky primy vydali na Adaptační kurz na Tesák. Ve středu 6. září na akci nastoupilo všech třicet žáků naší nejmladší třídy, a tak jsme mohli autobusem odjet k Penzionu pod Kyčerou, kde na nás čekaly připravené pokoje, dobré jídlo i spousta čerstvého vzduchu z okolních, byť ubývajících, lesů. Hlavně jsme se tam ale setkali s instruktory z DDM Kojetín, Evou a Pepou, kteří měli pro žáky nachystaný barvitý program.

Napřed bylo potřeba se vzájemně seznámit, zapamatovat si jména spolužáků a spolužaček, kteří spolu stráví ve školních lavicích (i mimo ně) následujících 8 let. V dalších pohybových, intelektuálních i konstrukčních hrách žáci postupně tvořili různé týmy, a měli tak možnost spolupracovat a seznámit se s osobnostmi ostatních a najít si ve třídě nové kamarády. V lese žáci hráli třeba bandity, na louce pak tzv. hořící míč, v jídelně na stole stavěli ze špejlí tu nejvyšší věž a na hřišti u penzionu např. skládali puzzle z dílků, pro které museli doběhnout.

V novém, rozličném kolektivu sestávajícím z žáků přicházejících z různých škol a obcí, je tento kurz vždy skvělou příležitostí utvořit (samozřejmě hlavně za aktivity a spolupráce z řad žáků) fungující kolektiv, ve kterém se žáci budou respektovat a pomáhat si. Letošní primě se to dařilo, a tak jí přejeme, ať si ve třídě udržují tu příjemnou atmosféru, kterou si na kurzu vytvořili, a také ať zažijí  mnoho studijních i osobních úspěchů.