Světová škola ve školním roce 2022 – 2023

Už osmým rokem se naše gymnázium zapojuje do projektu Světová škola. I ve školním roce 2022-23 tomu nebylo jinak. Co jsme všechno během školního roku zvládli?

V září jsme si odhlasovali téma, kterému se budeme v průběhu školního roku věnovat. Zvítězilo postavení žen ve společnosti. Zpočátku se některým do tohoto tématu moc nechtělo, ale nakonec se nám povedlo se na toto téma podívat z více úhlů pohledu, a tak jsme si odnesli docela dost nových znalostí, o kterých by nás ani nenapadlo hledat podrobnosti.

Vybrali jsme si 10 států světa a zjišťovali jsme, jaké mají v těchto zemích ženy práva, jestli mají rovnocenné postavení s muži a s jakými problémy se třeba potýkají. Nejvíc jsme pyšní na tři skutečné příběhy žen z Keni, které pro nás přímo v této zemi zjišťovala nezisková organizace Centrum Narovinu, která u jezera Ukerewe provozuje komunitní centrum. Také příběh z Polska je poskládaný ze skutečných pocitů žen žijících v této zemi. Nezapomněli jsme ani na ženy v České republice a zpracovali informace o tom, kdy se u nás začaly ženy prosazovat ve společnosti a jak je to například dnes s platy žen a mužů.

Třída septima se pak v hodinách dějepisu s paní učitelkou Mlčochovou věnovala příběhům žen v jednotlivých historických obdobích od pravěku až po současnost. Vzniklo celkem šest unikátních videí, které ilustrují postavení žen v pravěku, starověku, středověku, novověku a pak speciálně ještě v 19. a 20. století. Rádi bychom tato videa dostali k širší veřejnosti, například do některého hradu do prostor, kde čekají návštěvníci na prohlídku, ale je to běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem.

Plánujeme připravené informační panely prezentovat na veřejnosti při různých kulturních akcích regionu. Proto ve výtvarné výchově žáci ztvárnili podobizny žen  k příběhům geografickým i historickým.

Polovina tříd se v červnu věnovala genderu v průběhu lekce, kterou pro ně připravila paní učitelka Dýmalová.

Dne 8. 3. na Mezinárodní den žen jsme po škole rozmístili 15 příběhů žen z různých států světa, které jsou nebo byly velmi úspěšné v různých oborech. K tomu jsme připravili soutěž k tématu ženy a MDŽ. Fairtradovou odměnu získaly dvě žačky tercie.

Na přání dívek ze septimy jsme k tématu Postavení žen ve společnosti přidali ve Světové škole i téma Duševní zdraví. Dívky před Vánocemi vypracovaly anonymní dotazník, ve kterém se ptaly na psychickou pohodu, množství spánku, denní příjem stravy atd. Dotazník zodpovídala většina tříd školy. V červnu společně s dalšími studenty septimy, 2. ročníku, sexty a sekundy zpracovaly témata spojená s duševním zdravím a prezentovaly je všem třídám školy během dvouhodinového bloku.

Témata byla tato:

  • běžné psychické problémy
  • zvládání stresu
  • spánek
  • dechová cvičení
  • efektivní učení

V prosinci se někteří studenti gymnázia zapojili do dvouhodinové lekce Silné stránky osobnosti, kterou vypracovalo ekologické středisko SEVER. Také jsme se zamysleli, jak změnit naši školu, aby se zde žáci cítili co nejlépe. S radostí můžeme říct, že se některé věci mění ke spokojenosti našich studentů. Příkladem může být nová studovna v přízemí :-).

Naše loňské aktivity v polovině září prezentovaly Michaela Huterová a Nela Štěpánková na Žákovském sdílení Světových škol v Pevnosti Poznání v Olomouci. Přítomné školy nás inspirovaly svými uspořádanými akcemi, stejně tak my jsme snad inspirovali je.

Žákovské sdílení v Pevnosti Poznání

Dýchací cvičení

Silné stránky osobnosti

Co zlepšit na škole

Prezentace k duševnímu zdraví

Postavení žen ve světě

Příběhy žen

Příběhy žen

Video k postavení žen v historii