Instrukce o platbě zájezdu „S Marií Terezií po Rakousku a Uhersku“

Instrukce o platbě zájezdu

„S Marií Terezií po Rakousku a Uhersku“

Platba převodem na účet Nadačního fondu při Gymnáziu v Kojetíně

Číslo účtu:                  1881008399/0800 (Česká spořitelna a.s.)

Identifikace platby:   

do zprávy pro příjemce uveďte prosím žákovo JMÉNO,

PŘÍJMENÍ, TŘÍDU, ZÁJEZD

                                   př. Josef Novák, V3 nebo 3.r,  Zájezd

Termíny platby (dvě zálohové splátky):

  1. platba 2445,-Kč / splatnost do 29.10.2023
  2. platba 2445,-Kč / splatnost do 25.3.2024

Pozn. K termínu 29.10.2023 lze uhradit i celou platbu.