Ženy kam se podíváš

Ve dnech 9.-15. 10. 2023 můžete v parku mezi základní školou na náměstí Míru a gymnáziem shlédnout výstavu o ženách a jejich postavení ve společnosti, kterou zpracovali studenti septimy v rámci hodin dějepisu a studenti aktivní v týmu Světové školy při Gymnáziu Kojetín. Podívali jsme se na téma žen ve společnosti ze dvou úhlů pohledu, geografického a historického.

Studenti v týmu Světové školy si vybrali deset států světa a zjišťovali, jaké mají v těchto zemích ženy práva, jestli mají rovnocenné postavení s muži a s jakými problémy se potýkají. Nejvíc jsme pyšní na tři skutečné příběhy žen z Keni, které pro nás přímo v této zemi zjišťovala nezisková organizace Centrum Narovinu, která u jezera Ukerewe provozuje komunitní centrum. Také příběh z Polska je poskládaný ze skutečných pocitů žen žijících v této zemi. Nezapomněli jsme ani na ženy v České republice a zpracovali informace o tom, kdy se u nás začaly ženy prosazovat ve společnosti a jak je to například dnes s platy žen a mužů.

Vedle toho studenti zpracovávali příběhy žen nejen z různých koutů světa, ale snažili se zmapovat i různá odvětví lidské činnosti, kam ženy postupně pronikaly a dokazovaly tak, že jsou stejně silné a schopné jako muži, a to často navzdory společenským, náboženským a genderovým předsudkům. V rámci těchto medailonků výjimečných žen 20. a 21. století Vám představujeme 22 portrétů známých i méně známých žen a dívek, které určitým způsobem pomáhaly bořit hranice genderových stereotypů nebo které nás prostě jen zaujaly svým životním příběhem…

A pokud naše práce oslovila i Vás, můžete se zapojit do soutěže: na konci každého medailonku námi představované ženy najdete otázku s číslem; pošlete-li nám své odpovědi (číslo otázky + odpověď) na alespoň 20 otázek na email: , a to v průběhu trvání výstavy, tedy od 9.–15. 10.2023, čeká Vás sladká fairtradová odměna.

Další rozměr pak našemu zájmu o ženy dali studenti v rámci hodin výtvarné výchovy. Portréty žen a dívek v průběhu lidských dějin a napříč vybranými zeměmi světa si můžete prohlédnout v improvizované galerii na hrazení školního hřiště u sportovní haly.

Zároveň se na ulici Svatopluka Čecha objevily ilustrace od umělé inteligence, které doprovází devátý ročník Výstavy na stromech. Samotná výstava s názvem „Konec šichty“ přibližuje současnou podobu práce v energetickém průmyslu a její budoucnost při spravedlivé transformaci. Výstava ve stejné době představí, jak se tolik potřebná transformace fosilně závislého průmyslu týká pracujících v energetickém sektoru. A jak zasáhne české regiony, které jsou na něj úzce navázány. Výstava čerpá z výzkumu, který realizovalo výzkumnictvo z Masarykovy univerzity s podporou organizace NaZemi. Do výzkumu byli zapojeni lidé, kterých se transformace přímo dotkne – odborářky, akademici, úředníci, zástupkyně energetických firem a především samotní pracující v českých provozech.