Klub matematiků se nám pěkně rozjíždí

Letos se na naší škole začali vídat žáci nižšího gymnázia, kteří jeví zájem o matematiku. V krásném počtu asi šestnácti žáků se každý pátek setkáváme s matematickými chytáky, hlavolamy a slavnými čísly. S žáky si tak hledáme cestu k takové matematice, nad kterou se po staletí zamýšlí celé lidstvo. Kroužek si dává za cíl popularizaci matematiky u mladších žáků a také propojení vztahů napříč nižším gymnáziem.

Zde můžete vidět ukázku z naší práce: