Týden vysokoškolákem na Univerzitě Palackého v Olomouci 

Program „Týden vysokoškolákem na Přírodě“ poskytovaný exkluzivně fakultním školám  se uskutečnil ve dnech  2. – 6. 10. 2023 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Za Gymnázium Kojetín jsme se ho zúčastnily dvě –  Marie Oulehlová a Michaela Huterová, studentky 3. ročníku čtyřletého studia.

Mohly jsme si vybrat z pěti předmětů, mezi které patřila chemie, biologie, vědy o Zemi, matematika a fyzika.  

My jsme si zvolily fyziku a hned první den nám byla předvedena katedra optometrie. Díky výkladu, který nám byl poskytnut na přednášce, jsme se toho o oboru optometrie mnoho dozvěděly a shodly jsme se, že nás tento obor zaujal ze všech nejvíc.

Další dny nám učitelé ukázali zbylé katedry fyziky a také jejich laboratoře v městské části Olomouc – Holice, kde je nově opravená část univerzity. Byly nám přiblíženy obory, jako je experimentální fyzika, biofyzika nebo také optika. 

Celý týden jsme si velmi užily a doporučujeme všem budoucím studentům ze třetích a čtvrtých ročníků, aby si tento nezapomenutelný zážitek také vyzkoušeli.   

M. Oulehlová a M. Huterová