Pozvánka na dny otevřených dveří GKJ

Gymnázium Kojetín zve žáky devátých a pátých tříd základních škol a jejich zákonné zástupce na Dny otevřených dveří, které se budou konat  v sobotu 2. 12. 2023 a  27. 1. 2024 vždy od 9:00 do 12:00.

Během Dne otevřených dveří si můžete prohlédnout gymnázium, pohovořit s vedením školy, s vyučujícími i se současnými studenty.

Máme pro Vás připravený bohatý program, pokusy v chemické laboratoři, ve fyzice a v biologii, kvízy, testy, ukázky ze školních projektů jako např. Světová škola, Fairtradová škola, Zelená škola. Svou činnost představí žákovský parlament, Klub matematiků, kroužek LEGO robotů, wellbeingový projekt VýleT(í)me ad. 

V prosinci zažijete spolu s námi  školní předvánoční atmosféru a možná přijde i Mikuláš!