Den přírodních věd na GKJ

Ve čtvrtek 16. 11. jsme uspořádali u nás na gymnáziu Den přírodních věd, který si nesl za cíl popularizaci předmětů matematika, IVT, chemie a fyzika. V rámci programu se konala beseda s odborníky z praxe, kteří s námi sdíleli svoji cestu úspěchu. Navštívila nás například šéfka výzkumu umělé inteligence pro firmu Seznam, doktorandka z Biofyzikálního ústavu Akademie věd a dalších osm odborníků z různých firem.

Největším cílem pro nás byla motivace žáků pro studium daných předmětů a zviditelnění profesí, se kterými se ve veřejném sektoru často nesetkávají.
Odborníci dále mluvili o svém vzdělávání, organizaci, pro kterou pracují a o svých studijních úspěších.

Cyklus besed měl u žáků výborný ohlas, jak můžete vidět níže v dotazníku.

Pro tuto akci byli vybráni moderátoři z řad studentů, kteří vytvářeli příjemnou atmosféru po celou dobu průběhu akce a tímto jim moc děkuji.

Jsme moc rádi, že se akce shledala s takovou oblibou a už se těšíme na příští ročník – tentokrát orientovaný na jiné profese.

Hana Švec Laštovicová