Lyžařský a snowboardový kurz Gymnázia Kojetín pro žáky V5, V6, V7, 1. roč.,2. roč. a 3. roč.

Itálie – Dolomity – Sappada – EFA – Village 4 + 4

26. 2. 2024 – 2. 3. 2024

Gymnázium Kojetín ve spolupráci s cestovní kanceláří CK2 a Nadačním fondem při Gymnáziu Kojetín pořádá pro žáky kvinty, sexty, septimy, 1. ročníku, 2. ročníku a 3. ročníku lyžařský a snowboardový kurz.

v Dolomitech. Základní informace o kurzu a závaznou přihlášku najdete v přiloženém dokumentu „prihlasky 7240007(4).pdf“, na školních webových stránkách (sekce akce školy), na školním facebooku i na školních sportovních nástěnkách. Tyto informace byly zaslány žákům zmíněných tříd (na školní mailové adresy – záložka skupiny) i jejich rodičům.

Účastníci kurzu:

Žáci kvinty, sexty, septimy, 1. ročníku, 2. ročníku a 3. ročníku Gymnázia Kojetín. Kurzu se nemohou účastnit žáci, kteří jsou osvobozeni z tělesné výchovy pro 2. pololetí školního roku 2023 – 2024.

1) Přihlášky

Řádně a čitelně vyplněnou přihlášku CK2 (dokument v příloze mailu „prihlasky 7240007(3).pdf“) odevzdejte nejpozději 1. 12. 2023 (do 8:00 hod.) vedoucímu kurzu – Mgr. Jiří Štefek (kabinet přírodních věd GKJ). Odevzdávat můžete každý školní den nejlépe od 7:45 do 8:00 hod. Na později odevzdané přihlášky nebude brán zřetel. Neodevzdání přihlášky = neúčast žáka na kurzu.

Kurz se z ekonomických důvodů uskuteční pouze v případě dostatečného počtu přihlášených (minimálně 44 žáků). Při vyšším počtu žáků budeme jednat s CK2 o navýšení kapacity zájezdu.

Při nadměrném počtu přihlášených budou upřednostněni ti žáci, kteří odevzdali správně vyplněnou přihlášku dříve.

2) Cena kurzu

Cena kurzu je 11 800,-Kč. Bez finanční podpory Nadačního fondu při Gymnáziu Kojetín by se kurz nemohl uskutečnit.

Upozornění: V ceně kurzu nejsou zahrnuty obědy, které si žáci budou moci koupit v poledních přestávkách na sjezdovce. Cena jednoho obědu vychází v přepočtu na cca 350,-Kč.

3) Další informace

Základní informace o kurzu naleznete v přiloženém dokumentu – „prihlasky 7240007(4).pdf“.

Platební instrukce budou zveřejněny pro přihlášené studenty od pondělí  4. 12. 2023.

Podrobné instrukce obdrží přihlášení studenti v lednu 2024.

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat. (tel: 581 705 337, mail: )

                                                                                                                              Mgr. Jiří Štefek – vedoucí kurzu