Paměť národa na GKJ

Průkopnický tým GKJ vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum natočil historicky první rozhovor s pamětnicí. Co ze svého života prozradila paní Pavelková z Hulína? Rozhlasovou reportáž, zachycující jeden z příběhů, o které se pamětnice s týmem podělila, objevíte koncem března na www.pribehynasichsousedu.cz. Finální zpodobení zásadních okamžiků ze života paní Pavelkové představí naše žákyně na závěrečné prezentaci všech týmů Olomoucka v Prostějově.