Sekunda na laser games

Druhá nejmladší třída našeho gymnázia je celkově i nejméně početná. Když ale paní učitelka Dýmalová přepočítala množství papíru, který žáci přinesli v říjnu k recyklaci, na počet žáků v jednotlivých třídách, zjistila, že v tomto měřítku byla sekunda nejúspěšnější a donesla papíru nejvíc. Třída tak vyhrála jeden „den třídního učitele“ navíc, a tak jsme se rozjeli na laser games do Přerova.

Žáci hráli v různých uskupeních, přes skupinovou hru na dva týmy až po soutěž dvojic. Kromě spolupráce a komunikace v týmu měli možnost rozvíjet i orientaci v prostoru, reakční rychlost, domlouvání strategie i svou kondici. Takový team building si necháme líbit!

Studenti, chcete taky zažít plno zábavy pro celou třídu? Tak i v příštím roce doneste papír k recyklaci! V říjnu příštího roku soutěžíme znovu :-).