Jak letos podat  přihlášku?

Na výběr máte tři různé způsoby, jak podat přihlášku:

 1. Elektronicky s ověřenou elektronickou identitou
 2. Podáním výpisu vytištěného z online systému
 3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Ad 1)   Elektronicky s ověřenou elektronickou identitou

Elektronicky lze přihláška podat online, pokud máte elektronickou identitu – mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu.

Postup:

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

Výhody elektronického podání přihlášky:

 • Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.
 • U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 • Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.
 • Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.
 • Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.
 • Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

Ad 2) Podáním výpisu přihlášky vytištěného z online systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte je všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete 3x výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou). O pomoc s vyplněním přihlášky se můžete obrátit na výchovného poradce nebo  třídního učitele na základní škole.

Postup:

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Výhody podání výpisu přihlášky vytištěného z online systému:

 • Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.
 • U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 • Stačí jedna kopie od každé přílohy.

Nevýhody podání výpisu přihlášky vytištěného z online systému:

 • Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

Ad 3) Podáním vyplněného tiskopisu přihlášky s přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí. O pomoc s vyplněním přihlášky se můžete obrátit na výchovného poradce nebo  třídního učitele na základní škole.

Výhoda podání vyplněného tiskopisu přihlášky s přílohami:

 • Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

Nevýhody podání vyplněného tiskopisu přihlášky s přílohami:

 • Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.
 • Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy. Přílohou bude hodnocení předchozího vzdělávání = prospěch na ZŠ dle kritérií SŠ a potvrzení od lékaře. (NOVĚ se nepotvrzuje na přihlášce, jak tomu bylo dříve.) Prospěch ze základní školy je možné doložit jakoukoliv formou, např. skenem vysvědčení nebo potvrzením ze základní školy s QR kódem.
 • Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.